Zakres Pracy

Oferowane przez nas usługi są zawsze dopasowane do indywidualnych potrzeb naszych klientów, obejmują szeroki wachlarz zagadnień z zakresu :
 • produkcyjnego 
 • handlowego
 • usługowego
 • ekonomicznego
 • finansowego
 • prawnego
związanych z działalnością każdej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością od jej założenia do bieżącego prowadzenia.


Oferujemy

 • pełne wsparcie przy zakładaniu Spółek z.o.o. w Polsce,
 • wszechstronna pomoc w bieżącej działalności Spółki:
  pełna księgowość, podatki, sprawozdania finansowe, kadry i płace , ubezpieczenia społeczne,
  bezpieczeństwo i higiena pracy, Krajowy Rejestr Sądowy, zakup nieruchomości, 
  ubezpieczenia ogólne, tłumaczenia przysięgłe, etc.